Munkavédelmi szolgáltatással kapcsolatos tevékenységeink:

Teljes körű munkavédelmi szolgáltatás mellett az alábbi munkavédelmi feladatokat tudjuk ellátni:
Tevékenységünkre vonatkozóan 50.000.000 forintig felelősségbiztosítással rendelkezünk.

 • A használatbavételi és üzembehelyezési eljárások munkavédelmi részének lebonyolítása.
 • A tevékenységhez szükséges munkavédelmi szabályzatok, utasítások, előírások, nyilvántartások készítése.
 • Munkavédelmi oktatás röviden, érthetően, egyszerűen.
 • Munkavédelmi oktatás szervezése, munkavédelmi oktatási tematika készítése.
 • Munkabiztonsági állapot felmérése.
 • Munkavédelmi feladatok ellátása.
 • Munkabiztonsági kockázatértékelés készítése, felülvizsgálata a 1993. évi XCIII. munkavédelmi törvény alapján.
 • Kémiai kockázatbecslés készítése, felülvizsgálata a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény alapján.
 • Biológiai kockázatértékelés készítése, felülvizsgálata a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet alapján.
 • Légionella kockázatbecslés készítése a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján.
 • Foglalkozás eredetű rákkeltő anyagokkal végzett tevékenységek kockázatértékelése, felülvizsgálata.
 • Egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása.
 • Szükséges védőeszközök jogszabályoknak megfelelő meghatározása.
 • Egyéni védőeszközök, tisztálkodó szerek és védőital juttatás szabályzatának készítése.
 • Védőeszközök beszerzése.
 • Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjéről szabályzat készítése.
 • A foglakozás-egészségüggyel kapcsolatos szaktevékenység megszervezése és lebonyolítása.
 • HACCP kézikönyv készítése, felülvizsgálata.
 • HACCP naplók, jegyzőkönyvek testreszabása, vezetése. 
 • Mentési és riasztási terv készítése.
 • Biztonsági és egészség védelmi terv készítése.
 • Balesetek kivizsgálása, javaslatok készítése a megelőzésre.
 • Érintésvédelmi szabványossági vizsgálatok végzése, felülvizsgálata, jegyzőkönyvezése.
 • Szükséges emelőgépi vizsgálatok végzése.
 • Veszélyes gépek üzembe helyezése, és az azt megelőző munkavédelmi szempontú vizsgálat.
 • Sugárvédelmi szabályzat készítése.
 • Optikai sugárzás kockázatértékelése, felülvizsgálata.
 • Azbesztexpozícióval járó tevékenységek kockázatértékelése, munkaterv készítés.
 • Zajmérés.
 • Fénymérés.
 • Kapcsolattartás az illetékes államigazgatási szervekkel, szakhatóságokkal.

Munkavédelmi szakembereink készséggel állnak rendelkezésére, keressen minket bizalommal!

Ön erről tudott?
A dokumentáció vagy a tevékenység szükségességét a meghatározott jogszabályok alapján a http://njt.hu/ honlapon a mindig aktuális jogszabályok alapján ellenőrizheti.
Név és gazdasági társaság felfedése nélkül is kérhet információt a munkavédelmi felügyelőség információs szolgálat zöldszámán: +36-80-204-292
Az ingyenes, telefonos munkavédelmi információs szolgálat, tájékoztatást nyújt a munkavédelemmel kapcsolatos jogosultságokról és kötelezettségekről a munkavállalók és munkáltatók, az érdekképviseleti szervek és minden, a munkavédelem kérdései iránt érdeklődő számára. Hívható: hétfőtől-csütörtökig: 8.30-16.00,  pénteken: 8.30-13.30